Chapter 6 (part 1) – The Raven Prince

Mọi người trong lâu đài nhảy múa và hò hét trong niềm vui sướng. Kẻ thù của họ đã bị đánh bại, và họ không còn phải sợ gì nữa cả. Nhưng vào giữa buổi lễ chúc mừng của họ, con quạ bay về và đậu trước mặt của ngài công tước. “Tôi đã làm những gì mà tôi nói và tiêu diệt tên hoàng tử. Giờ thì hãy trao cho tôi phần thưởng của tôi đi.” Thêm

Advertisements